Hvad er vold?

Når du skal tilpasse din egen adfærd til en anden persons krav og forventninger i en sådan grad, at du må overskride dine egne grænser, er du udsat for vold.

Hvert år udsættes 38.000 kvinder for fysisk vold af deres partner og 72.000 kvinder udsættes hvert år for psykisk vold af deres partner.

Læs mere om omfanget af vold og krænkelser hos Statens Institut for Folkesundhed

Voldstyper

Betingelser for ophold på Viborg Krisecenter

Du kan henvende dig til krisecenteret enten telefonisk eller direkte ved døren. Hvis det er muligt, er det altid en god idé at ringe i forvejen, da det giver os de bedste betingelser for at tage godt imod dig.

Du kan også være henvist af din sagsbehandler, egen læge, skadestue, politi o.l.

Du skal være fyldt 18 år, før du kan tage ophold på krisecenteret.

Inden indflytning på krisecenteret

Før du kan flytte ind på krisecenteret, kan du komme til en samtale, hvor vi vil vurdere, om vi er det rette sted for dig.

Du kan ikke flytte ind, hvis du har et aktivt misbrug eller en ubehandlet psykiatrisk lidelse.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du tilhører vores målgruppe, skal du blot henvende dig alligevel.

Hvis det er muligt, er det en god idé at medbringe personlige papirer, tøj eller andre personlige fornødenheder.

Hvad kan du forvente under et ophold på Viborg Krisecenter?

Vi tilbyder dig og dine eventuelle børn et ophold på Viborg Krisecenter.

Du og dine børn tildeles en kontaktperson, hvor der under opholdet vil være samtaler, som skal styrke dine ressourcer og dit selvværd, således at du kan vurdere din situation, og træffe selvstændige valg for dig og dine eventuelle børn.

Både du og dine børn tilbydes psykologhjælp i forbindelse med indflytning på krisecenteret.

Vi støtter dig i samarbejde med andre offentlige instanser.

Du kan fortsat modtage støtte og rådgivning fra en koordinerende rådgiver efter du er flyttet i egen bolig.

Råd til Livet

Det kan være svært at bryde ud af et voldeligt forhold, specielt hvis du ikke kender dine juridiske rettigheder eller muligheder.

Igennem Råd til Livet kan du få gratis og uvildig juridisk rådgivning.
Lokale advokater stiller gratis op med deres ekspertise og erfaringer, så du kan få et bedre overblik over dit nuværende og fremtidige liv.

Rådgivning

Du kan henvende dig personligt eller telefonisk til Viborg Krisecenter for at modtage rådgivning.
Din henvendelse kan ske anonymt.

Krisecenteret kan tilbyde dig sparring i forhold til svære beslutninger om partnervold.