Når et barn udsættes for vold eller overværer vold, oplever barnet hverdagen uforudsigelig og går rundt med en grundlæggende utryghed, som gør, at det ofte er i forhøjet alarmberedskab og kan blive opfyldt af en dyb angst.

Det føles utrygt at være hjemme, hvor de voksnes adfærd er truende, svingende, ustabil, eller de voksne er ude af stand til at passe på barnet.

De voksne er ofte optaget af deres egne konflikter og har ikke overskud til at se og høre børnene og deres behov.

Samlet påvirker det den psykiske omsorg for barnet.

Fakta

Omkring 33.000 børn i Danmark lever i familier, hvor der er vold.

De fleste børn, der flytter ind på vores krisecenter, har oplevet vold i familien. Derfor vil vi, sammen med dig, bestræbe os på at sikre dit barn ro, forudsigelighed og nødvendig omsorg.

På krisecentret har vi flere pædagoger, som har særligt fokus på børnenes behov under opholdet.

Vi ønsker at skabe trygge og stabile rammer for dig og dit barn og at give dit barn mulighed for at bearbejde følelser som sorg, vrede, forvirring og skyldfølelse. Vi vil hjælpe dit barn, så dets krav, behov og reaktioner bliver tydelige.

Vi vil støtte dit barn, så der er mulighed for gode oplevelser og en aktiv hverdag under opholdet.

Endelig er det vigtigt for os, at dit barn bliver tryg ved jeres fremtidige liv. 

Det er vores fornemste opgave at sikre at dit barns tarv og udvikling bliver varetaget!

Tilbud til børnene under opholdet

  • Dit barn tilbydes samtaler med en børnepædagog - uanset barnets alder
  • Du tilbydes mor-barn-samtaler sammen med en børnepædagog
  • Du får hjælp til kontakt med skole, daginstitution og øvrige instanser
  • Dit barn får mulighed for at komme i daginstitution og skole
  • Vi kan hjælpe med at iværksætte forskellige aktiviteter for dig og barnet

Det er en målsætning for os, at du forbliver den vigtigste omsorgsperson og opdrager for barnet, også mens du bor på krisecentret.

Du skal som udgangspunkt selv passe dit barn, når du bor i huset, men vi kan hjælpe dig med pasningen, hvis du har vigtige aftaler med din kontaktperson eller ude i byen, eller på anden vis har behov for hjælp til dit barn.

Psykolog

Psykologbistanden ydes i henhold til Servicelovens §109, stk. 8, som siger, at alle børn uanset alder, som følger med deres mor på krisecenter, skal ydes psykologbehandling - hjælp til at håndtere de ofte voldsomme og traumatiserende oplevelser barnet har været udsat for - dels kort forud for opholdet på krisecentret, og dels som følge af den midlertidige situation på krisecentret.

Psykologbistanden skal tilbydes uanset opholdets varighed, og tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Samtalerne varetages af en autoriseret psykolog.

Børnene tilbydes 4-10 sessioner af 45 min. varighed.

 

Mary Fonden

Når et barn flytter ind på Viborg Krisecenter, får barnet udleveret en rygsæk på vegne af Mary Fonden.

Rygsækken indeholder forskellige ting til barnet, f.eks. en bog, en bamse og en drikkedunk - afhængig af barnets køn og alder.

Mary Fonden har et tæt samarbejde med LEGO Fonden og Landsorganisation af Kvindekrisecentre - LOKK omkring dette projekt.

Rygsække til børn på krisecentre handler om at give børn, der vokser op i hjem med vold, håb i en svær tid.
– Mary Fonden

Underretningspligt

Du kan opholde dig anonymt på et krisecenter, hvis du kommer alene, men hvis du medbringer dine børn under 18 år, har vi skærpet underretningspligt i forhold til kommunen, jf. Serviceloven.

Vi sender aldrig en underretning uden at involvere dig.