Krisehjælpen ydes af personalet, som giver råd og vejledning, så kvinderne får en bedre indsigt i egen situation og derved bliver i stand til at ændre på deres nuværende livssituation.

Omsorgen ydes af både ansatte og frivillige vagter.
Her er det i højsædet, at vi møder kvinder og børn med respekt - vi giver os god tid og er nærværende.

Sikkerheden ydes via de fysiske rammer.

Værdigrundlag

  • Ethvert menneske er unikt
  • Alle mennesker er, uanset race, køn, social status, religion og livsvilkår ligeværdige og har en værdifuld rolle i samfundet
  • Mennesket har behov for kærlighed, tryghed, omsorg, respekt, tilgivelse og stimulering for at udvikle sig optimalt

Personale

Personalet på Viborg Krisecenter er sammensat af ansatte og frivillige vagter.
Der er 9 ansatte, som alle har en relevant socialfaglig baggrund.
Personalet har tilsammen knap 100 års anciennitet.

Personalet bemander krisecenteret i følgende tidsrum:

Mandag - torsdag: 06.45 - 23.00
Fredag: 06.45 - 20.30
Lørdag - søndag: 08.30 - 17.00

Resten af tiden bemandes krisecenteret af frivillige vagter.

 

Fysiske rammer

På Viborg Krisecenter er der plads til 9 kvinder og deres eventuelle børn.

Vi har 9 lejligheder på ca. 40 m2, der består af en stue og et tekøkken med køleskab, samt et lille værelse, hvor der typisk kan stå køjesenge til børn. Desuden er der eget badeværelse i alle lejlighederne.

De lyse fællesarealer er store og rummelige, og der er et fælleskøkken med spiseborde.

Der er udendørsarealer hele vejen rundt om bygningen, hvor der er etableret legeplads med trampoliner, gynger, sandkasse og legehus.

Krisecenteret har altid aflåste døre, og der er opsat overvågningskamera, så medarbejderne kan se, hvem der henvender sig ved døren.

Krisecenteret er beliggende i Viborgs sydlige bydel.
Der er gode forbindelser med bybus flere gange i timen og kort vej til smukke naturoplevelser.

 

Historie

Viborg Krisecenter åbnede i november 1992.
Det var en socialrådgiver ved Viborg Kommune, der via sit arbejde havde opdaget behovet for et krisecenter.

Krisecenteret startede op i lokaler på Villavej, udlånt af Viborg Kommune.
Den kommunale medarbejder blev også udlånt til krisecenteret.
Cirka 120 frivillige støttede op om projektet "Kvinder hjælper kvinder" og sørgede for døgndækning af tilbuddet.

I 1995 fik Viborg Krisecenter overenskomst med Viborg Amt, og på det tidspunkt var der ansat tre medarbejdere i alt.

Krisecenteret flyttede til Vesterbrogade i 1996, og i løbet af nogle år kom der også flere ansatte til.

Ved kommunalreformen blev driftsoverenskomsten overført til Viborg Kommune. Det betød en flytning til Kærsangervej og en udvidelse af pladser fra 5 kvinder med 4 børn, til 7 kvinder med deres børn.

I 2016 flyttede krisecenteret igen til den nuværende adresse på Lavendelvej. Antallet af pladser er nu på 9 kvinder og deres børn.

De frivillige deltager stadig, om end i mindre omfang, i form af døgndækningen af krisecenteret.

Viborg Krisecenter har siden starten været medlem af LOKK – Landsorganisationen af Kvindekrisecentre

Hjemmeside for LOKK