Støtte til beboerne

Kvinde m to børn

Krisecentrets primære opgave er, at yde kvinder og børn sikkerhed, omsorg og krisehjælp.

Sikkerhed gives via de fysiske rammer, hvor alle døre er aflåste, og hvor vi har mulighed for at se, gennem overvågningskamera, hvem som henvender sig ved døren. Kun ansatte og frivillige vagter må åbne døre og tage telefoner. Dette for at sikre at ingen uvedkommende kommer i huset.

Omsorg ydes af både ansatte og frivillige vagter. Her er det i højsæde, at vi møder kvinder og børn med respekt – vi giver os god tid og er nærværende.

Krisehjælp ydes at det ansatte personale, hvor følgende målsætninger for henholdsvis kvinder og børn danner grundlaget for arbejdet.

Når en kvinde flytter ind på Viborg krisecenter tildeles hun en kontaktperson.
Det er kontaktpersonen som i samarbejde med kvinder planlægger forløbet på krisecentret.
Det er kontaktpersonen som har ansvaret for at målsætningerne danner grundlag for arbejdet.

Børnene
Når et barn flytter ind på krisecentret, tildeles det en kontaktpædagog. Det er denne pædagog, som vil være gennemgående i forhold til barnet under hele opholdet.
Pædagogen forsøger, at opbygge et tillidsforhold med mor og barn. Hun taler med begge om barnets oplevelser - hun er lyttende, forstående, ikke fordømmende, for ad den vej, at opnå fortrolighed til dem. Det er meget vigtigt, at barnet får en oplevelse af, at være kommet til et sted, hvor vi anerkender de følelser og den personlighed det enkelte barn har.
Sidst opdateret: 20.10.2014