Rådgivning

Taler i telefon

Kvinder kan henvende sig personligt eller telefonisk til Viborg krisecenter for at modtage rådgivning.
Henvendelsen kan ske anonymt.
Krisecentret kan tilbyde kvinden sparring i forhold til de svære beslutninger hun eventuelt måtte træffe for sit fremtidige liv.
Vi møder kvinden med respekt. Vi anerkender hendes historie uden fordomme eller forbehold.

Samtalen danner grundlag for vores rådgivning, som kan omhandle følgende:

1. Vold i familien.
Hvilken betydning har det for kvinden, at hun udsættes for vold? Hvordan virker voldsspiralen på den enkelte? Hvilke muligheder for hjælp findes i Danmark i forhold til at bryde ud af et voldeligt forhold? Hvordan påvirker volden børnene? Hvordan kan kvinden tage ansvar for børnenes og sit eget liv?

2. Skilsmisse.
Hvordan er den danske lovgivning i forhold til skilsmisse? Hvordan forholder det sig med forældremyndighed? Skel den være fælles eller skal kvinder søge fuld forældremyndighed? Skal børnene have samvær med deres far? Hvor går kvinden hen, når hun ønsker skilsmisse?

3. Samværssager mellem børn og fædre.
Hvordan skal kvinden forholde sig, når samværet mellem barn og far bliver en belastning for børnene? Hvor langt skal kvinden strække sig, for at leve op til Statsamtets afgørelser om samvær? Kan faderen forlange, at kvinden “følger” med til samvær eller at samvær finder sted på hendes bopæl?

4. Økonomi.

Hvordan er kvinden stillet efter en skilsmisse? Hvilke muligheder findes i lovgivningen for økonomisk støtte? Hvordan søges disse muligheder?

5. Praktiske opgaver.
Kvinden tilbydes hjælp til udfyldelse af diverse formularer, det kan både være til Statsamt, kommune og boligselskab. Kvinden tilbydes, at vi deltager i møder med sagsbehandlere, advokater eller andre, som hendes bisidder. Vi støtter hende, således at hendes ønsker bliver tydelige overfor relevante aktører.
Sidst opdateret: 10.02.2016