Personale

Personalet på Viborg krisecenter er sammensat af ansatte og frivillige vagter.

Krisecentret har en normering på 7,35 stilling.
1 leder – 37 timer
4 pædagoger – 3 på 37 timer og 1 på 20 timer
2 socialrådgivere – 1 på 37 timer og 1 på 30 timer
1 husassistent – 37 timer


Personalet dækker følgende tider:
Mandag - torsdag 6.45 – 23.00
Fredag 6.45 – 20.30
Lørdag/søndag 08.30 – 17.00

Den resterende tid dækkes af frivillige vagter. Der er tilknyttet ca. 40 kvinder i den frivillige vagtordning.
Der stilles ikke krav om bestemt uddannelse eller baggrund for at være frivillig vagt. Den frivilliges opgave er, at yde omsorg til kvinder og børn, være behjælpelig med praktiske opgaver og skabe en god stemning i huset.
Sidst opdateret: 17.05.2017