For frivillige

Frivillige

Frivillig vagt

Har du tid og kræfter? Har du lyst og overskud? Har du hjertet på rette sted? Har du medmenneskelig forståelse?

Bliv frivillig vagt på Viborg Krisecenter - Vi har brug for din hjælp

Hvad er et Krisecenter

Et sted, hvor kvinder, som har været udsat for fysisk eller psykisk vold, voldtægt eller anden mishandling, tilbydes ophold alene eller sammen med deres børn.

Et sted, hvor ansat personale sammen med frivillige vagter deltager i arbejdet, fordi de anser vold mod kvinder som uacceptabelt.

Et sted, hvor hjælp til selvhjælp er et af grundprincipperne.

Et sted, hvor kvinderne selv passer deres børn og deltager i den daglige husholdning samt rengøring. 

Hvilke opgaver har en frivillig vagt

Du skal møde kvinderne med respekt og tolerance, uden skelen til deres nationalitet, hudfarve eller religiøse tilhørsforhold. Du skal være tilstede og lyttende.

Du skal modtage kvinder og børn, når de kommer til krisecentret, være behjælpelig med praktiske problemer samt yde den nødvendige omsorg.

Hvilke krav stiller vi til en frivillig vagt

Du skal være kvinde og medlem af Viborg Krisecenterforening.

Du skal påtage dig aften- og/eller nattevagter på hverdage, samt dag-, aften- og / eller nattevagter i weekenden.

Du skal på vagt 1 - 2 gange pr. måned.

Du skal overholde din tavshedspligt.

Du tilbydes forskellige kurser/arrangementer af Viborg Krisecenterforening og Viborg Krisecenter

 

Sidst opdateret: 12.10.2016