Teoretiske og metodiske overvejelser

I samtalerne med kvinderne benytter vi Eva Lundgrens ”voldsspiral” som forståelsesramme.

Voldsspiralen er udtryk for et mønster – en mekanisme, hvor voldsmanden bruger volden fysisk såvel som psykisk, som et værktøj til at få og bevare magt og kontrol over for kvinden.

Dette mønster bliver med tiden normaliseret i deres indbyrdes forhold, og kvinden mister fornemmelse for egne grænser og påtager sig skylden for voldsmandens handlinger.

Volden medfører en isolation for kvinden – først mister hun sine venner, siden familien.

Denne nedbrydningsproces påvirker kvindens personlighed i en sådan grad, at hun til sidst ser sig selv med voldsmandens øjne – eks. dårlig mor, elendig kone, udueligt menneske.

Desuden er empowerment et centralt begreb i arbejdet med kvinden.

Empowerment sigter mod en tilstand, hvor mennesket opnår en fornemmelse af kontrol og meningsfuldhed.

Empowerment er både følelse og handling, og derfor er det afgørende, at kvinden bruger fornemmelsen til at handle for at opnå sociale eller sundhedsmæssige forandringer.

Magt er også et essentielt i empowerment. Det handler både om at afgive og tage magt.

En tredje inspirationskilde er Biesteks teori om individuelt klientarbejde, som han har formuleret særligt i forhold til kvinder udsat for vold.

Ifølge Biestek er det vigtigt, at være særligt opmærksom på følgende:

Individualisering: Kvinden skal føle, at hun er et unikt individ.

Følelser: Anerkendelse af kvindens ret til at give udtryk for sine følelser.

engagement: Socialarbejderen må gerne give udtryk for egne følelser. De må selvfølgelig ikke flytte fokus fra kvinden.

Accept: Kvinden har brug for at blive accepteret som den hun er.
Kvinden har ofte et lavt selvværd, og har brug for at føle sig som et værdifuldt menneske.

Ikke dømmende holdning: Socialarbejderens normsæt skal ikke overføres til kvinden. Socialarbejderen må gerne give udtryk for sin holdning til vold, og det kvinden har været udsat for. Det skal dog ske i et ikke nedsættende sprog eller fuld af foragt i forhold til nogen af parterne.

Respekt: Kvinden må ikke overtales til en bestemt løsning. Hun skal vælge, den løsning hun er mest tiltrukket af.

Tavshedspligt: Kvinden skal orienteres om socialarbejderens tavshedspligt.

Sidst opdateret: 17.05.2017