Koordinerende rådgivning

Børn

Et tilbud til kvinder fra Viborg Kommune med ophold på krisecenter efter servicelovens § 107 stk. 7.

Når en kvinde fra Viborg Kommune flytter på krisecenter, er Viborg Kommune forpligtet til at yde hende støtte og rådgivning både under- og efter hendes ophold.

Når kvinden kommer fra Viborg Kommune eller flytter til Viborg Kommune efter udflytning fra et krisecenter, er det en medarbejder fra Viborg krisecenter, som kan hjælpe kvinden videre.

Hvis kvinden opholder sig på et andet krisecenter end vores, vil vi kontakte krisecentret straks vi bliver bekendte med indflytningen. Her laves aftaler mellem kvinden, opholdskrisecentret og Viborg krisecenter.

Hvis kvinden er på Viborg krisecenter, er det kontaktpersonen som hjælper kvinden videre efter udflytning.

Der kan påregnes hjælp 1-2 timer pr. uge i den første tid efter udflytning. Kvinden er med til at planlægge omfanget sammen med rådgiveren.

Tilbuddet gælder kun, hvis kvinden ikke genoptager samlivet med voldudøveren.

Hvad hjælper den koordinerende rådgiver med:

  • Kvindens boligsituation
  • Kvindens økonomi
  • Kvindens arbejdssituation
  • Kvindes børns skole/daginstitutioner
  • Eventuel kontakt til sundhedsvæsenet
  • Samværssager
  • Skilsmisse
  • Kvindens nye livssituation
  • Søtte/bisidder ved møder med offentlige instanser

Alle kvinder og børn tilbydes hjemmebesøg efter udflytning fra krisecentret.

Besøget bliver foretaget af den kontaktperson som har været tilknyttet familien under opholdet.

  


Sidst opdateret: 17.05.2017