Når vi ikke har plads

Brev, når der ikke er plads på Viborg Krisecenter

Du har søgt om optagelse i Viborg Krisecenter, jfr. Servicelovens S 109. Viborg Krisecenter har ikke ledige pladser og har derfor truffet afgørelse om ikke at optage dig.

Mulighed for at klage over afgørelsen

Viborg Krisecenters afgørelse om manglende optagelse på Krisecentret kan påklages til Ankestyrelsen. Det betyder, at du, såfremt du er uenig i afgørelsen, senest 4 uger fra modtagelsen af dette brev kan klage over afgørelsen til Ankestyrelsen.

Du gøres opmærksom på, at indgivelse af klage ikke medfører, at Viborg Krisecenters afgørelse ikke er gældende.

Du kan klage mundtligt eller skriftligt til Viborg Krisecenter. Efter du har indgivet klagen, vil Viborg Krisecenter vurdere afgørelsen igen. Du vil få besked om resultatet af denne genvurdering fra Krisecentret.

Hvis Viborg Krisecenter fastholder afgørelsen, bliver din klage videresendt til:

Ankestyrelsen Aalborg

7998 Statsservice

Sammen med din klage sendes Viborg Krisecenters kommentarer til sagen. Ankestyrelsen vil herefter henvende sig til dig med eventuelle spørgsmål og siden med en skriftlig afgørelse.

Med venlig hilsen

Jane Lindhardt Madsen

Leder, Viborg krisecenter

Lavendelvej 12, 8800 Viborg

Tlf.: 87 87 75 87

Mail: viborgkrisecenter@viborg.dk

Sidst opdateret: 02.08.2018